Technické popisy kontajnerov

Všeobecne

Kontajnery zodpovedajú normám : STN, ISO, DIN. kontajnery môžu byť ľubovoľne zostavené vedľa seba čelnými alebo bočnými stenami a vynechaním panelov alebo celých stien sa môžu vytvárať ľubovolné zostavy.Vstavaním vnútorných deliacich priečok vznikne ľubovolne veľký priestor. kontajnery môžu byť stohované až do troch vrstiev, pričom jednotlivé poschodia v zostave môžu byť prepojené vnútorným alebo vonkajším schodišťom. kontajnery sú vhodné na zriadenie obytných , kancelárskych, obchodných, skladových, sanitárnych a iných priestorov.

Rozmery

Štandardné rozmery v (mm)

dĺžka

šírka

výška

vonkajšie rozmery

6 055 mm

2 435 mm

2 591 mm

2 791 mm

vnútorné rozmery

5 865 mm

2 245 mm

2 300 mm

2 500 mm

Vonkajšia dĺžka kontajneru môže byť ľubovoľne skrátená alebo predĺžená až do dĺžky 9 082 mm.Vonkajšia šírka kontajneru môže byť ľubovolne zmenšená alebo rozšírená až do šírky 3 000 mm. Najpoužívanejšie šírky sú 2 435 a 3 000 mm. Vnútorná svetlosť kontajneru môže byť ľubovolne znížená alebo zvýšená až na svetlosť 3 000 mm.

Konštrukcia a materiálové zloženie

Spodný rám je zvarený z uzatvorených profilov o hrúbke steny profilu 3 mm. Horný rám ako aj stojky sú zvarené z otvorených profilov o hrúbke steny profilu 3 mm. Všetky kovové časti sú opatrené základným antikoróznym náterom na báze PU alebo epoxydových náterových hmôt. V prípade požiadavky zákazníka môžu byť aj žiarovo pozinkované.

Podlaha

je tvorená oceľovou rámovou konštrukciou z tenkostenného uzavreného profilu o hrúbke 3 mm. Kontajnerové rohy sú zvarené s rámom kontajneru a zodpovedajú ISO norme. Izolácia sa skladá z 60 – 90 mm hrubej minerálnej vlny.

Podlaha sa skladá ( zdola nahor):

Na drevotrieske je prilepená podlahová krytina – zvarované PVC 0,75- 1,00 mm.

Pri uvedenej sklade podlahy a hrúbke izolácie 90 mm je koeficient priestupu tepla K = 0,34 W/m2. Nosnosť podlahy je 2,5 kN / m2. Podľa požiadavky zákazníka môže byť na podlahu položená keramická dlažba. V prípade požiadavky zákazníka môže byť spodná časť rámu opatrená otvormi pre manipuláciu bočným vysokozdvižným vozíkom.

Strop

Rámová konštrukcia strechy je vyrobená zo za studena ohýbaných oceľových profilov hrúbky 3 mm.

Strecha sa skladá:

Steny

Nosnú časť stien tvorí rámová konštrukcia.

Vonkajšie obloženie je z tvarovo vystužených pozinkovaných plechov .Povrchová úprava s PU , alebo inými náterovými hmotami vhodnými na povrchovú úpravu pozinkovaných plechov.

Stena sa skladá:

Okná a dvere

Vonkajšie dvere – jednokrídlové celokovové dvere s izoláciou z PU peny. Opláštené sú pozinkovaným plechom hrúbky 0,55 mm. Farebné riešenie podľa požiadavky. V prípade požiadavky je možné dodať aj celoplastové alebo hliníkové dvere. Vnútorné dvere - jednokrídlové drevené farba biela alebo buk. Okná – celoplastové s izolačným dvojsklom , otváravo sklopné s vonkajšími predokennými roletami . V prípade požiadavky hliníkové.

Elektroinštalácia

Elektroinštalácia je prevedená podľa platných STN ( DIN). Pri prevedení elektrorozvodov sú plne akceptované požiadavky zákazníka.(ako rozmiestnenie a počet zásuviek, svietidiel a vypínačov).

Všetky rozvody sú vedené pod obkladmi káblami CYKY alebo v plastových káblových žlaboch.

380 / 220 prívod a vývod 32 A zástrčka a zásuvka

osvetlenie žiarivkové 2 x 36 W

vypínač

zásuvka

ochrana nulovaním. V prípade požiadavky prúdovým chráničom 40 A / 0,03 A

Rozvod vody, odpadu a sanita

Prívod vody – cez stenu prípadne podlahu kontajnera . Rozvody vody PP rúrkami. Rozvod teplej vody – ohrev zabezpečuje elektrický boiler. Veľkosť podľa požiadavky zákazníka. Odpad vody – PVC rúrkami. Kontajner je vybavený sanitou podľa priania zákazníka.

Vykurovanie a klimatizácia

Kontajnery sú štandardne vybavené nástennými elektrickými konvektormi s termostatom , s výkonom 2 kW alebo nižšími zodpovedajúcim veľkosti vykurovaného priestoru. Kontajnery môžu byť vybavené aj klimatizačnými jednotkami.

Osadenie kontajneru a montáž zostavy

Kontajnery sa osádzajú najlepšie na betónovú základovú dosku. Môžu sa však osadiť aj na betónové pätky alebo na betónové panely. Podmienkou je , že každý kontajner musí byť podopretý minimálne v rohoch, pričom podpery musia byť v rovine. V prípade , že montáž prevádza výrobca musí byť zo strany odoberateľa pred zahájením montáže zaistené: dostatočne tuhé a rovné základy, prívod elektrického prúdu s dostatočným príkonom, miesto možného napojenia prívodu vody a odpadu.

Požiarna odolnosť

Z vnútornej strany 30 min. D 3 ako požiarne uzavretá plocha. Z vonkajšej strany 60 min. D 3 ako požiarne uzavretá plocha, podľa STN 73 0855 1991 SLPO 0521 – 98 A . Štátna skúšobňa SKTC – 122.