O firme NEUSchwendtner

Kontajner

Naša firma sa objavila na trhu v roku 1993. Od tohto roku sa venujeme výrobe univerzálnych kontajnérov – buniek. Počas siedmych rokov pôsobiacich v tejto oblasti prešiel náš výrobný proces mnohými zdokonaleniami. Touto cestou by sme Vám chceli ponúknuť výrobky z nášho širokého výrobného programu obytných, sanitárnych, kancelárskych a rôznych atipických kontajnerov.

Kontajnery umožňujú vybudovanie ubytovacích, kancelárskych priestorov, predajných stánkov, skladov, škôl, sociálnych zariadení a podobne. Kontajnery možno použiť ako samostatne stojace objekty alebo jedno až trojpodlažné objekty, prípadne ich možno ukladať vedľa seba. Vynechaním bočných stien v zostave kontajnerov je možné vnútorný priestor niekoľkonásobne zväčšiť.

Varianty pôdorysného usporiadania kontajnerov ako aj vnútorného riešenia možno prispôsobiť želaniu zákazníka. Vlastné stvárnenie je ešte umocnené aj škálou rôznych materiálov používaných pre opláštenie a konečnú úpravu fasád. Napríklad použitím tenkostenných omietok Terranova alebo Baumit sa vzhľadove celý objekt priblíži k bežným stavbám a stratí charakter stavby vytvorenej zo súboru kontajnerových modulových prvkov.

Vzájomná stabilita objektu je zabezpečená spojovacími prostriedkami. Zostavené kontajnery možno zastrešiť prídavnou strechou alebo uplatniť ďaľšie architektonické úpravy. Sociálne kontajnery sú určené ako doplnok kancelárskych alebo ubytovacích kontajnerov, prípadne môžu slúžiť ako dočasné vybavenie staveniska a pod.

Výhodou týchto montovaných stavieb je hlavne rýchla dodávka a hlavne nízka cena v porovnaní s klasickou výstavbou z tehál. Dodávka sa pohybuje v rozmedzí 14 – 20 dní od podpísania zmluvy. Zákazníkovi ponúkame možnosť riešenia jeho predstáv najprv pomocou 3D pre lepšiu názornosť a vyberie si riešenie, ktoré mu najviac vyhovuje. Naša firna sa zaoberá nielen predajom ale aj prenájmon a aj leasingom kontajnérov.